Václav Vlček

Václav Vlček

Na fotografii mě nejvíce zajímá její závislost na předmětu, realitě před objektivem. Láká mě bez přikrašlování zachycovat, co vidím právě před sebou, „lovit“, co život sám nabízí, vypovídat o tom, jak zajímavý je reálný svět, který se tolik liší od „ideálu“, o jehož dosažitelnosti se nás snaží přesvědčit reklama. Záleží mi na tom, aby závěrečné zpracování snímku bylo především dílem lidských rukou. Každá zvětšenina je pak originální, jako je neopakovatelný okamžik, jenž byl zachycen.